ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต (สุภาพสตรีในภาพ) ผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าต่อการศึกษาของชาติ ได้กรุณายกที่ดินจำนวน ๑๐๔๑ ไร่ ในท้องที่อำเภอลาดกระบัง จ.พระนคร ให้กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งวิทยาลัย

“เจ้าคุณทหาร” ได้ทำพิธีมอบ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ที่กระทรวงศึกษาธิการ

ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต
ผู้มีจิตศรัทธาแรงกล้าต่อการศึกษาของชาติ
ได้กรุณายกที่ดินจำนวน ๑,๐๔๑ ไร่ ในท้องที่อำเภอลาดกระบัง จังหวัดพระนคร
ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งวิทยาลัย เจ้าคุณทหาร

         ท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต ธิดาท่านเจ้าพระยาสุรวงษไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) หรือเป็นที่รู้จักกันทั่ว ๆ ไปว่า “เจ้าคุณทหาร” ท่านเลี่ยม เป็นภรรยาของคุณหลวงพรตพิทยพยัต ไม่มีบุตรธิดาสืบสกุล ท่านเลี่ยมเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนพรตพิทยพยัตขึ้นเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามัญ ให้แก่วิสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ ท่านได้เป็นผู้อุปการะ ช่วยเหลือโรงเรียนแห่งนี้มาโดยตลอดอายุของท่าน ดังนั้นเมื่อท่านมีความประสงค์ที่จะมอบที่ดินของท่านทั้งหมดในเขตอำเภอลาดกระบังให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษา และจัดตั้งเป็นวิทยาลัยเจ้าคุณทหาร แล้วเรื่องจึงได้ดำเนินขึ้นก่อนโดยนายเขียนขำปัญญา ครูใหญ่โรงเรียนพรตพิทยพยัตเป็นผู้เริ่มดำเนินเรื่องเป็นทาการ โดยมีหนังสือแจ้งความนงของท่านเลี่ยม พรตพิทยพยัต เป็นหลักฐาน ดังสำเนาหนังสือ การดำเนินเรื่องนี้เป็นขั้น ๆ ดังต่อไปนี้