เพลงมาร์ชพรตพิทยพยัต
  • เนื้อร้อง อ.ปรีดา แก้วอุดม
  • ทำนอง อ.สุรพล ดีภัก
    พวกเราพรตพิทยพยัต
ชื่อเสียงเกริกไกรนานมา
หลวงพรตท่านมีปราณีเลิศ
ให้กุลบุตรธิดาร่ำเรียนกัน
รักวินัยไฝ่ใจในระเบียบ
ครูอาจารย์หมั่นอบรมจริยา
เราภูมิใจในสถาบันนี้
ร่วมฟันฝ่าให้ชื่อลือเลื่อง
  เราร่วมพัฒนาการศึกษา
พวกเราสามัคคีพี่น้องกัน
ได้ก่อเกิดกำเนิดทุกสิ่งสรร
พระคุณท่านนั้นควรบูชา
เราพร้อมเพรียบเรื่องการศึกษา
เพื่อสถาบันรุ่งเรื่อง
จิตภักดีประทับใจในม่วงเหลือง
เกียรติประเทืองทั่วฟ้าแดนไกล 

(เนื้อเพลงขนาด A4 คลิก)