ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน ม.4

prakad-rub-stu-58-m4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทห้องเรียนทั่วไป ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

และให้นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 6 เมษายน 2558