เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานพี่พบน้อง ปีการศึกษา 2560

ศิษย์เก่า พรตพิทยพยัตรุ่น 60 และงานแนะแนว โรงเรียนพรตพิทยพยัต จัดกิจกรรม “พี่พบน้อง ปีที่2” ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 – 10.00 น. ณ หอประชุมคุณแม่จ้อย – ดร.อนันต์ เล็กใจซื่อ เพื่อแนะแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สนามสอบและระบบการเข้าศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของปีการศึกษา 2561