ละครเพลงภาษาฝรั่งเศสถูกจัดขึ้นในทุกๆปีโดยนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส จัดการเเสดงขึ้นครั้งเเรกในปี พ.ศ.2545 ในเรื่อง”Roméo et Juliette” และถือได้ว่าการจัดการเเสดงละครเพลงภาษาฝรั่งเศสของสายการเรียนภาษาฝรั่งเศส โรงเรียนพรตพิทยพยัตในหลายปีที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จเเละนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันอย่างมาก (เกียรติยศแผนการเรียนสายฝรั่งเศ)

รายชื่อละครที่แสดงในปีต่างๆ

รายชื่อ

วันที่เเสดง

Roméo et Juliette

พ.ศ.2545

Notre Dame de Paris

พ.ศ.2546

Cinderella

พ.ศ.2547

Roméo et Juliette

พ.ศ.2548

Moulin Rouge

พ.ศ.2549

Le Roi Soleil*

13 – 15 สิงหาคม พ.ศ.2550

Les mille et une vies d’Ali baba*

 12 -14 สิงหาคม พ.ศ.2551

Prince d’Egypte@Fête de la Francophonie

 12 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2552

Zorro : l’homme derrière le masque*

 8 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2553

Dracula : entre l’amour et la mort

 7 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2554

LIDO :THEATRE DE L

12 – 14 สิงหาคม พ.ศ.2555

Anastasia

4 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2556

Oradour sur Glane

(ครบรอบการเเสดงรอบที่ 100)

3 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2557

Robin des Bois

2 – 5 สิงหาคม พ.ศ.2558

Le Petit Prince

7 – 10 สิงหาคม พ.ศ.2559

หมายเหตุ (*)  ทั้ง 3 เรื่องได้จัดแสดงที่โรงเรียนและแสดงในงานวันประชาคมโลกภาษาฝรั่งเศส