เปิดภาคเรียนวันแรก 11 พฤษภาคมนี้

open-semester-1-58

 

โรงเรียนพรตพิทพยัตเปิดภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558