ปิดการใช้งานชั่วคราว
ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร สาขา
นายโชติมนัส เปรมแสง 845-0-09050-4 กรุงไทย เดอะพาซิโอ (ลาดกระบัง)
นายโชติมนัส เปรมแสง 919-0-13706-8 กรุงเทพ สุขุมวิท77(ประเวศ)
นายโชติมนัส เปรมแสง 264-1-53132-2 กรุงศรี ลาดกระบัง
นายโชติมนัส เปรมแสง 088-2-59345-7 ไทยพาณิชย์ เทคโนโลยีฯเจ้าคุณทหาร