logo

ProtSocialHub.Com

ProtSocialHub เกิดขึ้นครั้งเเรกในปี 2554 โดยเริ่มต้นจากโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/2

 

โดยมีสมาชิกทั้งหมด4คนคือ นายโชติมนัส เปรมแสง นายธนดล แสงสะอาด นายพีรภัทร สิทธิมนต์ชัย

นายพิพัฒน์ ตรีบดินทร์ โดยมีครูที่ปรึกษาโครงงานคือคุณครูยุทธพล ทับลา

 • ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

ผู้จัดทำโครงงานได้ศึกษาเกี่ยวกับการรวมตัวกันของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัตในสังคมออนไลน์ต่างๆเช่น facebook ,Hi5 ,Twitter และอื่นๆอีกมาก

จึงทำให้ผู้จัดทำโครงงานมีความคิดที่จะหาศูนย์รวมของเด็กพรตขึ้นมาอีกหนึ่งที่(นอกจากเว็บหลักของ

โรงเรียน)เพื่อให้เด็กพรตมีแหล่งข่าวและแหล่งพูดคุยกันในหัวข้อที่ตัวเองสนใจมากที่สุด

 • วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อและประชาสัมพันธ์แก่นักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต

2.เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนพรตพิทยพยัตเเละเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจ

3.เพื่อเป็นศูนย์กลางการพูดคุยเเลกเปลี่ยนของนักเรียนเเละติดตามข่าวสารของโรงเรียนบน SocialNetwork เเละเว็บไซต์

 • ทีมงาน

1.ผู้ดูแล ( Administrator )

 • อาจารย์ที่ปรึกษา : ครูสุรารักษ์ มานะประสพสุข

ทีมงานรุ่นที่ 2 (2559 – ปัจจุบัน)

เนื้อหาส่วนนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง

ทีมงานรุ่นที่ 1 ( 2555 – 2559)

 1. ราเชนทร์ บุญจันทร์ ( Rachane Boonchan )
 2. กัญญารัตน์ ธำรงลักษณ์วงศ์ ( Kanyarat Thamronglakwong )
 3. กัมปนาท นิบรรพต ( Kumpanart Nibunpot )
 4. รัชชานนท์ พงส์โต ( Ratchanont Pongto )
 5. อิสรภาพ นวดโอโล ( Itsaraphap Nuadolo )
 6. สมประสงค์ ลิ้มเลิศ ( Somprasong Limlerd )
 7. ภัทรวดี แดงท่าขาม ( Phatharawadee Dangtakam )

2.ผู้ควบคุม ( Manager / Support )

 • DEK-WIT-2 Team
 1. นายโชติมนัส เปรมเเสง (Mr.Chotimanus Premsang)
 2. นายพีรภัทร สิทธิมนต์ชัย (Mr.Perapat Sitthimonchai)
 3. นางสาวชนิกานต์ โพธิเจริญ (Ms.Chanikarn Photicharoe)
 4. นางสาวธิษตยา ราชนิวงศ์ (Ms.Thidtaya Ratchaniwong)
 5. นางสาวเหมือนแพร สินพูนภักดิ์ (Ms.Muanpair Sinpoonpak)
PSH Timeline
 • เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2012 ที่ โรงเรียนพรตพิทยพยัต DEK-WIT-2 Teamเปิดตัวเว็บ ProtSocialHub เว็บไซต์ ศูนย์กลางชุมชนของนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต“ชุมชนเด็กพรตโดยนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต”
 • เมื่อ พฤษภาคม 2012 ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยการที่ ProtSocialHub ได้ลงในวารสารโรงเรียน ในปีการศึกษาใหม่การลงในในวารสารโรงเรียนครั้งนี้ทำให้คณะครูและนักเรียนรู้จักเรามากขึ้น
 • เมื่อ 16 กรกฎาคม 2012 จากการเปิดเทอมของปีการศึกษาใหม่ ProtSocialHub ได้ทำการมุ่งเน้นให้ตัวเพจProtSocialHubเป็นที่รู้จักโดยได้ทำการเปิดตัวแอฟบนเฟสบุ๊ค“คุณเหมาะกับสถานที่ใดใน รร.พรต”
 • เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2013 วันครบรอบ1ปี วันเปิดใช้งาน(02/02/2012)เว็บไซต์ ProtSocialHub.com อย่างเป็นทางการ
 • เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2014  วันครบรอบ 2 ปี ของเว็บไซต์ ProtSocialHub และ การทำโครงงานศูนย์กลางชุมชนนักรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต เพื่อนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต ตั้งเเต่ต้นปี 2012
 • เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2015  ครบรอบ 3 ขวบแห่ง ProtSocialhub ศูนย์กลางนักเรียนโรงเรียนพรตพิทยพยัต พร้อมทะยานเข้าสู่ปีที่ 4
 ข้อมูลการติดต่อ/ติดตาม 
ร่วมสนับสนุนพวกเรา
คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน ProtSocialhub ได้โดยการบริจาค

หรือสั่งซื้อสินค้าที่ทางเราเป็นผู้จัดจำหน่าย

หยุดกฎหมายดักข้อมูล

<!—–

งบการเงิน
ปีการศึกษา
2557 2558 2559 2560
 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
  เงินสดรับจากการขายสินค้า 3,000  3,000  –  –
  เงินสดจ่ายค่าdomain 289 289  289  289
  เงินสดจ่ายค่า hosting  500  500  500  500
  เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน  500  500  500  *
  เงินสดสุทธิจากกกิจกรรมดำเนินงาน  1,711 4,422  2,199

*ยังไม่ถึงเวลาชำระ —-!>